Kommunfullmäktige:
Stellan Lund Kommunalråd i opposition
Ewa Granudd
Hans Carlsson 1:e viceordförande
Niklas Magnusson
Ronja Lund
Ersättare:
Niclas Lund
Majvor Norgren
Yrjö Björkqvist

    Kommunstyrelsen:
Stellan Lund 1:e viceordförande
Niklas Magnusson
Ersättare:
Ewa Granudd

    Socialnämnden:
Ronja Lund-Wall
Myndighetsutskottet
Yvonne Eriksson
Ersättare:
Annika Lund

    Barn och utbildningsnämnden:
Ewa Granudd 1:e viceordförande
Yrjö Björkqvist
Ersättare:
Madelene Lund

    KKAB (Kungsörs kommunföretag AB)
Stellan Lund viceordförande

    KKTAB (Kungsörs Kommunteknik AB)
Yrjö Björkqvist viceordförande

    KVAB (Kungsörs Vatten AB)
Yrjö Björkqvist viceordförande

    KFAB (Kungsörs Fastighets AB)
Ewa Granudd viceordförande
Ersättare:
Niclas Lund

    VMMF (Bygg & miljö)
Ersättare: Hans Carlsson

    VMKF (Kommunalförbund)
Stellan Lund

Hittade inte flödet

Copyright © 2020. All Rights Reserved.