Våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Ledamöter                                                 Ersättare

 Stellan Lund                                             1. Yrjö Björkqvist

 Ewa Granudd                                           2. Majvor Norgren

 Niklas Magnusson                                   3. Niclas Lund

 Ronja Lund-Wall

 Hans Carlsson

 

 

 

 

Copyright � 2016. All Rights Reserved.