Styrelsen för Kungsörs moderater 2018
Ordförande. Hans Carlsson

Vise
Niklas Magnusson
Ledamöter ordinarie:

Yvonne Ericsson
Ronja Lund-Wall Ombud för MQ
Ewa Granudd
 Per Haldin
Majvor Norgren
Jacob Hedberg
Ersättare:

Robert Andersson
Christer Rydén
Staffan Norgren

Nominering & Valberedning:
Nora Skor Carlsson Ordf
Håkan Sundström
Aado Mets

Revisorer:
Håkan Sundström
 Aado Mets
Ers. Sonia Ramqvist

Kassör:
Staffan Norgren

Copyright � 2016. All Rights Reserved.