Styrelsen för Kungsörs moderater 2017
Ordförande.
Staffan Norgren

Vise
Niklas Magnusson
Ledamöter ordinarie:

Yvonne Ericsson
Ronja Lund-Wall Ombud för MQ
Ewa Granudd
Hans Carlsson
Majvor Norgren
Jacob Hedberg
Ersättare:

Per Haldin
Christer Rydén

Nominering & Valberedning:
Nora Skor Carlsson Ordf
Håkan Sundström
Aado Mets

Revisorer:
Håkan Sundström
Kurt Karlsson
Ers. Sonia Ramqvist

Kassör:
Staffan Norgren

Magazin24

Copyright � 2016. All Rights Reserved.