Välkommen till moderaterna i Kungsör


GRUPPMÖTE: Torsdagen den 21februari klockan 18:30 i lokalen Torsgatan
Nya grupptider 2018 finns i fliken Aktiviteter

Årsmötet blir den 22 februari handlingar kommer senare med post.

Årsberättelsen 2017 finns under länken Aktiviteter-Handlingar

Insändare som sänts till media med anledning av fördjupat sammarbete.
Kommunsammanslagning??
Med anledning av en artikel i BBL/AT 2017-06-30 med rubriken ”Tre kommuner kan bli till en” hoppas vi att denna rubrik enbart var fritt vald av tidningen utan att det nämnts av någon politiker från Kungsör. De senaste dagarna har ämnet även lyfts under Almedalsveckan till en nivå som vi tycker är riskabel.
Moderaterna i Kungsör är både nu och framöver helt emot att Kungsör ska gå samman med någon annan kommun. Tidigare när detta ärende kom upp för oss politiker så var det inte tal om någon sammanslagning. Vi var mycket tydliga med att vi vill se en utökad orientering åt Eskilstuna. Självfallet har vi inget emot att samarbeta med Köping och Arboga kommuner då det gynnar oss alla. Men vi vill inte samverka så långt att det blir självklart att slå samman kommunerna. Den enda som skulle glädjas åt något sådant är Köping som då blir den självklara huvudorten.
Att Kungsör är för liten för att på sikt vara en egen kommun, det vet vi. Men varför inte göra det som behövs för att vi ska växa och komma upp till en folkmängd där vi långsiktigt kan vara en egen kommun. Det har tidigare angetts en folkmängd på 9000 personer som en undre gräns för en kommun, men nu börjar det talas om att den nedre gränsen istället bör vara 15 000 personer. Det är inget vi behöver bli på en gång, men det borde vara ett rimligt mål till 2035.
Kungsör behöver en långsiktig och tillväxtvänlig politik för att vi på sikt ska vara en egen kommun och det är något som vi Moderater redan arbetar för.

Staffan Norgren

Nu är det klart att liberalerna ingår i den socialistiska samverkan i valet 2018


 Kommande kampanjer:
Se fliken aktiviteter så ser du gamla och nya kampanjer.

Magazin24

Copyright � 2016. All Rights Reserved.