Gruppmötestider 2020

Alla möten är i Partilokalen Torsgatan 3

25/1    lördag 10,00

22/2    lördag 10,00

21/3    lördag 10,00

18/4    lördag 10,00

23/5    lördag 10,00

13/6    lördag 10,00

29/8    lördag 10,00

26/9    lördag 10,00

24/10  lördag 10,00

14/11  lördag 10,00

12/12  lördag 10,00

Magazin24

Copyright © 2020. All Rights Reserved.